Witamy w PGO!
Firma PGO oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (stałych i płynnych). Ponadto firma PGO oferuje i od kilku lat z powodzeniem realizuje kompleksową obsługę wiertni w zakresie gospodarki odpadami tzw. wiertniczymi.

Nasza firma oferuje:

  • profesjonalną obsługę firm w zakresie odbioru ścieków przemysłowych i spożywczych do ostatecznego ich unieszkodliwienia.
  • kompleksową obsługę firm w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
  • usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, pozyskiwania stosownych uprawnień dla zakładów itp.
  • organizacje transportu w zakresie odbieranych odpadów i ścieków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

więcej
Posiadane doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami i ściekami oraz znajomość metod ich odzysku i unieszkodliwiania, pozwala na racjonalne i optymalne ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Ceny zagospodarowania ścieków i odpadów ustalane są indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o planowaną do odbioru ilość odpadów lub ścieków oraz udostępnioną ich charakterystykę fizyko-chemiczną. W przypadku braku danych dotyczących składu ścieków i odpadów PGO na własny koszt wykonuje analizy laboratoryjne pobranych próbek, dla potwierdzenia możliwości oraz określenia kosztów ich zagospodarowania.